راهکارهای مشتری مداری و گیمیفیکیشن

راهکارهای مشتری مداری و گیمیفیکیشن

ارائه راهکارهای کاربردی جهت حفظ مشتری همراه با بازی


همانطور که هیچگاه حاضر نخواهید شد، کلید دفترکار خود را با رقبای خود در یک گاو صندوق نگه دارید، پس هیچگاه تمایلی نسبت به نگه داری اطلاعات محرمانه کار خود با سایر رقبا در سرورهای اشتراکی نخواهید داشت.حفظ اطلاعات مشتری در هر شرایط بر روی سرورهای اختصاصی با شبکه توزیع در داخل و خارج از کشور با پایداری 100 درصدی میتواند تضمین کننده موفقیت یک کسب و کار باشد.